"Yeşil Beton" fikri birincilik getirdi!

"Yeşil Beton" fikri birincilik getirdi!

Daha Yeşil Betona Doğru: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Programı öğrencilerimizin geliştirdiği inşaat atıklarının geri dönüşümünden beton üretme metodu ödüllendirildi.

İnşaat atığı betonu geri dönüştürerek işlenmemiş materyal tüketimini ve materyal ücretini azaltırken, öğrencilerimizden oluşan "ReCement" takımı aynı zamanda çok daha az enerji tüketen bir beton üretim işlemi de geliştirmiş oldu.

İstanbul’da sürekli olarak devam eden kentsel dönüşüm projeleri sebebiyle ortaya çıkan inşaat atığı betonun miktarı, ciddi bir endişe kaynağı olmakta. Çimento, su ile karıştırılarak betona dönüştürüldüğünde yapısındaki malzemeler yeni hidratlı fazlar oluşturabilmek için, inşaat malzemesi olarak onu çekici kılan gücünü sağlayan geri döndürülemez fiziksel ve kimyasal değişimler geçirmektedir. Malesef oluşan bu materyal  tekrardan su ile etkileşime girmediği için yeniden kullanılamamaktadır. Bu beton atığını direkt olarak çöp sahasına atmak yerine, “ReCement” takımıSorour Semsari Parapari (MAT-G), Hazal Batılı (MAT ’16), Noyan Özkan (MAT ’18), ve Deniz Anıl(MAT ’16), AkcanSa’nın 2 Mayıs 2016’da organize ettiği “Betonik Fikirler” Proje Yarışmasında kendilerine birincilik kazandıran "atık betonu geri dönüştürme" metodunu geliştirdi.

Yarışmayı kazanmalarını sağlayan yöntemleri, atık betona ısı uygulayarak yeterli sıcaklıkta yapısındaki malzemeleri yeniden oluşturmasını sağlamaktı. Test materyalleri sistemlerinin termal özelliklerinin 500°C üzerinde ve işlenmemiş materyal için gereken sıcaklığın altında işlenmeye izin verdiğine karar verdikten sonra araştırmacılar, gerçek atık örneklerini kullanarak ve geri dönüştürülmüş betonun kompozisyonu ile orijinal betonun kompozisyonunun benzerliğini göstererek planlarının elverişliliğini kanıtladılar. Ayrıca işlem sırasında yüksek fırın cürufu gibi diğer atık materyallerin de kullanılabileceğini gösterdiler.