İçme Suyu için Yeni Teknolojiler

İçme Suyu için Yeni Teknolojiler

Sabancı Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Desalinasyon Teknolojileri Çalıştayı”nda içme ve kullanma suyu elde ediminde gelecek vaat eden teknolojiler tartışıldı.  

 

Sabancı Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) MEM-TEK, Yalova Üniversitesi ve ESAN işbirliğiyle gerçekleşen araştırmaların sonuçları 21 Kasım 2017 tarihinde düzenlenen “Desalinasyon Teknolojileri Çalıştayı”nda tartışıldı. 

“Yeni Nesil İleri Osmoz (İO) ve Düşük Basınçlı Ters Osmoz (TO) Desalinasyon Membranlarının Üretilmesi, Modül Haline Getirilmesi ve İçme Suyu Eldesinde Kullanılması” konulu TÜBİTAK 1003 projesi kapsamında düzenlenen Desalinasyon Teknolojileri Çalıştayı’nın açılış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Şirin Tekinay, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Yusuf Menceloğlu, İTÜ MEM-TEK Müdürü İsmail Koyuncu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş ve İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Recep Hazır yaptı. 

DÜNYA ÇAPINDAKİ REKABETİMİZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ

Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Şirin Tekinay konuşmasına, bu projenin ve geleceğinin uluslararası Ar-Ge ekosistemi içindeki yerini anlatarak başladı. Eylül 2015’te yayınlanan 17 maddelik Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedeflerinden birinin de temiz su ve temiz suya erişim olduğunu vurgulayan Tekinay, ardından 2008 yılında Amerika Ulusal Mühendislik Akademisi tarafından 21. yüzyılın önündeki büyük sorunların aktarıldığı Grand Challenges adlı rapordan bahsetti. Tekinay, gezegenimizdeki hayatın daha sürdürülebilir, güvenli ve sağlıklı devam edebilmesi için gerekli ihtiyaçlardan birinin de temiz su olarak listelendiği raporun ardından üniversitelerde bu soruna çözüm bulmaya yönelik başlatılan programlara değindi. Şu an ülkemizde üniversite, endüstri ve araştırma merkezlerinin devlet desteğiyle yürüttüğü bu tarz projelerin, dünya çapında rekabetimiz açısından önemini vurgulayan Tekinay, projelerimizin artarak devamını, yükseköğretimde araştırma ve eğitim portföyümüze katkısının devamını dileyerek konuşmasını sonlandırdı.  


NANO-TEKNOLOJİNİN DESALİNASYON ÇALIŞMALARINA UYARLANMASI

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Yusuf Menceloğlu, açılış konuşmasında TÜBİTAK 1003 programı kapsamında desteklenen 36 aylık bir projenin çıktılarını paylaşmak ve konuşmacılarımızın deneyimlerinden faydalanmak için bugün bir arada bulunduklarını açıkladı. Son 20 yıldır tüm dünyanın nano-teknolojiyi konuştuğunu ve bu teknolojinin desalinasyon çalışmalarına uyarlanmasıyla elde edilen olumlu sonuçları aktaran Menceloğlu, yapılan çalışmalarla membranlarda biyolojik tıkanma direncinin 9 kat arttıldığı, klor dayanımının iki kat iyileştirildiği, ürün su akısının %30 arttırıldığı ve ters tuz akısının 20 kat iyileştirildiği belirtti.   

İLK PROTOTİPLER HAZIRLANDI

İTÜ MEM-TEK Müdürü İsmail Koyuncu yaptığı konuşmada, desalinasyon membranının geliştirilmesi, klor dayanıklılığını artırılması, tıkanma dirençlerinin azaltılması gibi birçok sorunun cevabının bulunmaya çalışıldığı bu projenin oldukça verimli geçtiğini, şu anda dünyada yapılan Ar-Ge ölçeklerinin de üzerinde ilk sonuçların alındığını ve prototiplerin hazırlandığımızı vurguladı. 

KURAKLIK VE DOĞAL AFET KAYNAKLI SU İHTİYACI İÇİN DESALİNASYON ÖNEMLİ

İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Recep Hazır konuşmasında, dünyanın ülkemizin ve özellikle İstanbul’un gelecekteki kuraklıktan veya doğal afetten kaynaklı su ihtiyacının acil karşılanmasına yönelik projelere, özellikle yerli desalinasyon çalışmalara önem verdiklerini belirtti.

KAYNAKLARI KİRLETMEMEYİ VE KORUMAYI HEDEFLEMELİYİZ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş açılış konuşmasında, su kaynaklarımızın insan odaklı, endüstriyel veya iklim odaklı riskler ileyok olmak üzere olduğunu, önce kaynakları korumayı ihtiyaç duyulduğunu dolayısıyla arıtma teknolojilerinden faydalanmayı hedeflememiz gerektiğini vurguladı. 

Açılış konuşmalarının ardından, TÜBİTAK 1003 projesi kapsamında üniversite, sanayi ve araştırma merkezi işbirliği ile yürütülen öncül ve teknoloji düzeyi yüksek çalışmaların sonuçları Sabancı Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) MEM-TEK, Yalova Üniversitesi ve ESAN araştırmacıları tarafından aktarıldı.