Desalinasyon Teknolojileri Çalıştayı

Desalinasyon Teknolojileri Çalıştayı

 

 

DESALİNASYON TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI

 

21 KASIM 2017 Sinema Salonu 9:00 - 17:30

SABANCI ÜNİVERSİTESİ TUZLA,İSTANBUL

 

 

Su kaynaklarındaki azalma ve artan enerji maliyetleri, içme suyu eldesinde tüm dünyada kullanılan desalinasyon sistemlerinde yeni çözümler ve işletim modellerinin araştırılması ve geliştirilmesi için yeni çalışma alanları yaratmıştır. Bu alanlar arasında yüksek performanslı ve

yenilikçi desalinasyon membranlarının içme ve kullanma suyu eldesinde kullanımı gelecek vaat

etmektedir.

 

Desalinasyon Teknolojileri Çalıştayımızda üniversite, sanayi ve araştırma merkezi birlikteliğinde (İTÜ MEM-TEK, Sabancı Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve ESAN ortaklığıyla) yapılan öncül ve teknolojik düzeyi yüksek araştırma sonuçları tartışılacaktır. Yapılan çalışmalarda:

 

Ters osmoz membranları için,

·         Biyolojik tıkanma direnci 9 katarttırılmış,

·         Klor dayanımı iki katiyileştirilmiş,

·         Ürün suyu akısı %30arttırılmıştır.

İleri osmoz membranları için,

·         Ters tuz akısı 20 katiyileştirilmiştir.

 

113Y356 nolu “Yeni Nesil İleri Osmoz (İO) ve Düşük Basınçlı Ters Osmoz (TO) Desalinasyon Membranlarının Üretilmesi, Modül Haline Getirilmesi ve İçme Suyu Eldesinde Kullanılması” başlıklı TÜBİTAK 1003 projesi 3 yıl süre ile desteklenmektedir ve elde edilen olumlu sonuçlar kapsamında patent başvuruları yapılmış ve bu sonuçlar çeşitli makaleler ile akademik ve

sektörel yayınlarda paylaşılmaktadır.

 

Ayrıca desalinasyon teknolojileri alanında çalışmalar yapan değerli hocalarımızın da bilgi paylaşımında bulunacağı ve bu sayede mevcut çözümlere alternatif çözümlerin endüstriye ışık tutabileceği bilgileri içeren çalıştayımızda siz değerli misafirlerimizi aramızda görmekten mutluluk duyarız.

 

 

Desalinasyon Teknolojileri Çalıştayı Komitesi

Prof. Dr. Yusuf Z. Menceloğlu

Prof. Dr. İsmail Koyuncu

 

 

DESALİNASYON TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI PROGRAMI

21 Kasım 2017 Salı

08:30-10:00

Kayıt

08:30-09:30

Çay/Kahve Arası

1. Oturum

 

 

09:30-10:00

Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Yusuf Z. Menceloğlu – Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Koyuncu – İTÜ MEM-TEK Müdürü

Prof. Dr. Şirin Tekinay – Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı

 

10:00-10:30

MBR Yöntemi ile Arıtılmış Yüksek Tuzlulukta Atık Suların Tarımsal Sulama Suyu ve Proses Suyu olarak

Geri Kullanımı için NF/RO Prosesi ile Son Aşama Arıtımı; Nalan Kabay, Mert Can Hacıfazlıoğlu, İlker Parlar, Nasim Jalilnejad Falizi, Esra Altıok, Samuel Bunani, Müşerref Arda, Taylan Ö.Pek, M.Yüksel

10:30-10:45

Desalinasyon Sistemlerinde Kullanılabilecek TFC Membran Üretimine Yeni Bakış Açısı; Buket Alkan-Taş,

Serkan Güçlü, Derya Y. Köseoğlu-İmer, İsmail Koyuncu, Serkan Ünal, Yusuf Z. Menceloğlu

 

10:45-11:00

Desalinasyon Memranlarının Aktif Tabakalarının Üretiminde Yenilikçi Yaklaşım ve Performans

Değerlendirmesi; Serkan Güçlü, Buket Alkan-Taş, Farzin Saffarimiandoab, Serkan Ünal, Yusuf Menceloğlu, İsmail Koyuncu, Derya Y. Köseoğlu-İmer, İzzet Öztürk

 

11:00-11:15

Surface Modification of Reverse Osmosis Membranes by Zwitterionic Polymers for Improved Anti- Fouling Properties; Ali Tufani, Buket Alkan-Taş, Serkan Güçlü, Farzin Saffarimiandoab, Derya Y. Köseoğlu-İmer, İsmail Koyuncu, Gözde İnce, Serkan Ünal, Yusuf Z. Menceloğlu

11:15-11:30

Çay/Kahve Arası

2. Oturum

11:30-12:00

Tekstil Atık Sularından Tuz Ve Su Geri Kazanımı; Çiğdem Balçık Canpolat, Çisel Şengezer, Ahmet Karagündüz,

Bülent Keskinler

12:00-12:30

Membran Biyofilm Sisteminde Biyoteknolojik Biyofilm Kalınlığı Kontrolü; Banu Taşkan, Halil Hasar

12:30-12:45

Zwitteriyonik Silan Katkılı Ters Osmoz Desalinasyon Membranları; Selda Erkoç-İlter, Farzin Saffarimiandoab, Jalal Sharabati, Serkan Güçlü, Derya Y. Köseoğlu-İmer, İsmail Koyuncu, Serkan Ünal, Yusuf Z. Menceloğlu

 

12:45-13:00

Zwitteriyonik Kaplama ile Modifiye Edilmiş Ters Osmoz Membranında Organik ve Biyolojik Tıkanma

Analizi; Farzin Saffarimiandoab, Selda Erkoç-İlter, Serkan Güçlü, Jalal-Al-Din Sharabati, Derya Y. Köseoğlu-İmer, Serkan Ünal, Yusuf Menceloğlu, İzzet Öztürk, Ismail Koyuncu

13:00-13-15

Poliamid Aktif Tabaka İçerisine Zwitteriyonik Monomer Katkısının Performans Değerlendirmesi; Jalal-

Al-Din Sharabati, Selda Erkoç-İlter Serkan Güçlü, Farzin Saffarimiandoab, Derya Y. Köseoğlu-İmer, Serkan Ünal, Yusuf Menceloğlu, İzzet Öztürk, İsmail Koyuncu

13:15-14:30

Öğle Yemeği Arası

3. Oturum

14:30-15:00

Yeni Nesil Desalinasyon ve Su Arıtımı Membranlarının Üretiminde Kullanılan Malzemeler; Sacide Alsoy- Altınkaya

15:00-15:15

Purification and Size Separation of Halloysite Nanotubes; Sanaz Abbasi, Özlem Karahan, Yusuf Menceloglu, Serkan Ünal

 

15:15-15:30

Arayüzey Polimerizasyonuna Halloysit Nanotüp İlavesi ile Nanaofiltrasyon Membran Üretimi ve

Performansının İncelenmesi; Türkan Ormancı-Acar, Başak Keskin, Sevde Korkut, Öyku Mutlu-Salmanlı, Meltem Agtaş, Türker Turken, Derya Y. Imer, Adnan Altas, Yusuf Z. Menceloglu, Serkan Unal, Ismail Koyuncu

15:30-15:45

Membran Uygulamaları için Polisülfonun Modifikasyonu: Sülfolanma ve Aminleme Tepkilemeleri;

Mehmet Atilla Taşdelen, Hamit Erdemi, Mehmet Arif Kaya, Mithat Çelebi, Reyhan Özdoğan, Serhat Oran, Mustafa Kuyumcu

15:45-16:00

Çay/Kahve Arası

4. Oturum

16:00-16:30

Desalinasyon Membranlarında Biyo-Kirlenmeye Karşı Yüzey Modifikasyonu ; Gözde İnce

16:30-16:45

Elektrospun PVDF-PTFE Kompozit Nanofiber Membranların Membran Distilasyonu Sistemlerinde

Kullanımı; Bahar Ozbey-Unal, Elifnur Gezmiş-Yavuz, Bahriye Eryıldız, Derya Y. Imer, Bulent Keskinler, Ismail Koyuncu

 

16:45-17:00

İçme Suyu Eldesi için Pilot Ölçekli İnce Boşluklu Fiber Nanofiltrasyon Membran Üretimi ; Reyhan

Şengür-Taşdemir, Burcu Sayınlı, Gülsüm Melike Ürper, Enise Pekgenç, Türker Türken, Oğuz Güneş, Esra Ateş Genceli, Volodymyr V. Tarabara, İsmail Koyuncu

17:00-17:15

Yüksek Performanslı Nanofiber Bazlı İleri Osmoz Membranların Üretilmesi; Mehmet Emin Paşaoğlu, Raed M. Elkhaldi, Serkan Güçlü, Derya İmer, Mehmet Arif Kaya, Mithad Çelebi, Yusuf Menceloğlu, İzzet Öztürk, Ismail Koyuncu

17:15-17:30

Kapanış