Teknolojinin Gücüyle Geleceğe: "Sürdürülebilir Temiz Hidrojen...

Teknolojinin Gücüyle Geleceğe: "Sürdürülebilir Temiz Hidrojen...

LISTEN

Speaker: Murat Kaya, Serhat Yeşilyurt, Selmiye Alkan Gürsel

Title:Sürdürülebilir Temiz Hidrojen Teknolojileri Mümkün mü?

Date/Time: 31 May 2023 / 19.30 - 20:30

Zoom Link:   https://sabanciuniv.zoom.us/j/97391248451

You can also follow the webinar on the Sabancı University YouTube account.

https://youtube.com/live/lLEKsog8bt8

Abstract:Hidrojen teknolojileri, son yıllarda enerjinin geleceği ile ilgili tartışmaların odağına oturmuştur. Başta küresel karbon  emisyonlarının sıfırlanması olmak üzere, enerji güvenliği ve enerji tedarik zincirlerinde esneklik gibi amaçlarla  hidrojen teknolojilerine büyük yatırımlar planlanmaktadır. Hidrojen, birçok endüstride hammadde olarak  kullanılmasının yanı sıra, binalar ve endüstride ısı kaynağı olarak fosil yakıtlara ciddi bir alternatiftir. Bunun yanında,  “enerji taşıyıcısı” rolü ile bir ulaşım yakıtı ve enerji depolama teknolojisi olarak da öne çıkmaktadır. Rüzgâr ve güneş  gibi yenilenebilir kaynaklardan elektroliz yöntemiyle üretilen hidrojen temiz ve sürdürülebilir olarak kabul  edilebilmektedir. Son yıllarda, elektroliz ve yakıt hücresi sistemlerinin performansını, verimliliğini ve dayanıklılığını  arttıracak teknolojiler hızla gelişmektedir. Bu webinerde hidrojenin kullanım alanları, yeşil hidrojen üretimi, hidrojen  ile ilgili Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerindeki hedefler ve örnek çalışmaların yanı sıra, hidrojen tedarik zinciri,  hidrojen vadisi ve hidrojen teknolojileri ile ilgili merak edilen konular tartışılacaktır. 


Bio: Serhat Yeşilyurt: Serhat Yeşilyurt, lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü’nden  1986 yılında, yüksek lisans ve doktora derecelerini Massachusetts Institute of Technology’den (MIT) Nükleer  Mühendislik dalında sırasıyla 1991 ve 1995 yıllarında almıştır. MIT ve Florida State Üniversite’lerinde hesaplamalı  akışkanlar dinamiği (HAD) yöntemleri üzerinde doktora sonrası çalışmalar yapan Dr. Yeşilyurt, Natick,  Massachusetts’te, Cape Simulations şirketinde 2002 yılına kadar HAD yöntemleri kullanarak kristal büyütme ve  tavlama fırınları tasarımı konularında çalışmalar yapmış ve patentler almıştır. Dr. Yeşilyurt 2002 yılından beri Sabancı  Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Araştırma alanları arasında polimer elektrolit  membranlı yakıt hücrelerinin (PEMYH) dayanıklılığı, dikey eksenli rüzgar türbinlerinin aerodinamik analizi ve kontrol  tasarımı ve manyetik ve akustik alanların etkisiyle yüzen mikro robotların kontrollü hareketi yer almaktadır.  

Murat Kaya: Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Programı öğretim üyesidir. Endüstri Mühendisliği Lisans  (2001, ODTÜ), Master (2002, Stanford Üniversitesi, ABD) ve Doktora (2007, Stanford Üniversitesi, ABD) dereceleri  sahibidir. Doktora çalışmaları sırasında Hewlett Packard Araştırma Laboratuvarlarında (Palo Alto, ABD) ziyaretçi  araştırmacı olarak çalışmıştır. Temel araştırma alanları stratejik karar analizi, tedarik zinciri yönetimi ve davranışsal  operasyon yönetimi olan Dr. Kaya, son yıllarda araştırmalarını enerji tedarik zincirlerindeki karar ve optimizasyon  problemleri üzerine yoğunlaştırmıştır. Araştırmaları Avrupa Birliği Marie Curie Reintegration Grant ve Tübitak Kariyer  Ödülleri ile ödüllendirilmiştir. Hızlı tüketim ürünleri, hazır giyim, lojistik, otomotiv ve enerji sektörlerindeki  problemler üzerine uygulamalı çalışmalar yürütmektedir. 2019-2020 yılları arasında Sabancı Üniversitesi  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Dekan Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Kaya, 2018 yılından beri de  Üniversite’nin Enerji Teknolojileri ve Yönetimi (ETM) profesyonel master programı’nın akademik direktörüdür. 

Selmiye Alkan Gürsel: Selmiye Alkan Gürsel, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Orta Doğu Teknik  Üniversitesi Kimya Bölümü’nden almış ve doktora çalışmalarının bir bölümü olarak, Florida Üniversitesi’nde (ABD)  elektrokromik polimerler konusunda araştırmalar yaptıktan sonra, 2003-2007 yılları arasında İsviçre’de Paul Scherrer  Institute General Energy Bölümü’nde hidrojen ve yakıt pilleri konusunda doktora sonrası çalışmalar  gerçekleştirmiştir. Dr. Gürsel, 2008 yılından bu yana Sabancı Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını  sürdürmekte olup, 2020’den bu yana Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde Araştırmadan  Sorumlu Dekan Yardımcısıdır. Prof. Gürsel yakıt pilleri, hidrojen üretimi, elektroliz teknolojileri, polimer membranlar,  grafen ve batarya teknolojileri konularında birçok ulusal ve uluslararası proje yürütmektedir. Bu alanlardaki  çalışmalarıyla, Türkiye Bilimler Akademisi tarafından desteklenen L’Oréal Türkiye Genç Bilim Kadınlarına Destek  Bursları 2010 Ödülü, 2012 yılında ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. PARLAR Eğitim ve Araştırma Vakfı Araştırma Teşvik  ödülü, 2013 yılında Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Programı (BAGEP) Burs Ödülü‘ne ve 2018 yılında, Enerji ve  Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar- Akademi Ödülü’ne layık görülmüştür.