Program Eğitim Amaçları

Program Eğitim Amaçları

LISTEN

Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nano Mühendisliği (MAT) mezunları, lisans eğitiminin verdiği altyapı, bilgi, vizyon, motivasyon ve deneyim ile;

  1. ulusal ve uluslararası şirketlerin mühendislik, araştırma ve geliştirme, üretim, operasyon ve yönetim kademelerinde, teknik problemleri çözebilen, inisiyatif alabilen, projeler geliştirip yürütebilen, takım içinde çalışabilen ve lider rolü üstlenebilen mühendisler olarak çalışırlar;
  2. dünyanın önde gelen akademik ve araştırma kuruluşlarında görev almak üzere ilgili disiplinlerde veya disiplinler arası özgün araştırma faaliyetleri yürüterek saygın üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlar.
  3. girişimcilik vasıflarını gösterecek şekilde kişisel çabalarıyla veya ortaklıklar yolu ile ileri teknoloji kullanan, toplumun ve sanayinin ihtiyaçlarına cevap veren şirketler kurar, geliştirir ve liderlik yapar.