Lisans


Bilgiler

Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik, sentetik ve biyolojik polimerler, seramikler ve metalleri inceleyen bir çalışma alanı. Hemen bütün çağdaş etkinliklerin temelinde polimerler, yaygın deyimiyle plastikler var, öyle ki 20.yüzyıl, Plastik Çağı olarak da anılmakta. Plastiklerin önemi 21. yüzyılda da artacak ve uygulama alanları genişlemeye devam edecek. Bugün bir dizi endüstriyel ve teknolojik alanda çeliğin yerini yüksek mukavemetli polimerler alıyor. Kurşun geçirmez camlar, yanmayan plastikler, yüksek sıvı emme özelliği olan süperemiciler, optik aletler, elektrik iletkenleri, yapay deri, ilaç yükleme sistemleri ve polimer bazlı, çelikten daha güçlü tutkallar, polimer uygulamalarına sadece birkaç örnek. Uçakların temel aksamında dahi polimerler, mukavemetleri ve hafiflikleri nedeniyle, metallere tercih ediliyor. Bazı bakteri türleri sayesinde elde edilen, doğada bozunabilir ve doğaya uyumlu nitelikteki polimerler, artık endüstriyel ölçeklerde imal edilmekte ve tüketilmekte. Seramikler ve seramik- polimer kompozitleri de ileri teknoloji malzemeleri olarak kullanılmaya başlıyor.

Malzeme bilimi ve teknolojisi, fizik, kimya ve biyoloji ile kimya ve makina mühendisliklerinin çalışma alanlarıyla yakından ilişkili, disiplinlerarası bir dal. Sabancı Üniversitesi'nin Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik lisans programı, ileri teknoloji malzemelerinin tasarım ve uygulaması için gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgileri öğrencilerine kazandırmayı amaçlamakta. Özellikle polimerlere dayalı sanayi üretimi, fazla mekan ve enerji tüketimine gereksinim göstermeyen, düşük maliyetli yapısı nedeniyle, küçük ölçekli girişim sermayesi kuruluşlarına uygun. Daha genel olarak, programın disiplinlerarası özelliği ve esnekliği, MAT mezunlarının fizik, kimya ve biyoloji alanlarında temel ve uygulamalı araştırma yapan kurum ve kuruluşlardan ileri teknoloji malzemelerinde yoğunlaşan endüstrilere kadar geniş bir alanda iş bulabilmesi anlamına geliyor.

Please select your first admit term

    Açılan Lisans Dersleri

    LISTEN

    Course Web Site Course Web Site