Öğretim Üyeleri

Öğretim Üyeleri

Burç Mısırlıoğlu »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Canan Atılgan »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Polimer ve protein dinamiği; karmaşık moleküler sistemlerin teorik ve hesapsal yöntemlerle incelenmesi.

Cengiz Kaya
Faculty Member
Araştırma Alanı

Cleva Ow-Yang »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Fevzi Çakmak Cebeci »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Gözde İnce »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Chemical vapor deposition of organic and inorganic thin films, fabrication and characterization of polymer nanostructures, applications of thin films as stimuli responsive coatings.

Hasan Mandal
Faculty Member
Araştırma Alanı

Mehmet Yıldız »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Mehmet Ali Gülgün »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Melih Papila »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Akıllı Malzeme ve Yapılar Kompozit Malzemeler Yapısal Çözümleme, Optimizasyon ve Test Deney Tasarımı ve ve Vekil Modeller

Özge Akbulut »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Selmiye Alkan Gürsel »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Yakıt Pilleri için Polimer Elektrolit Membranlarının Sentez ve Karakterizasyonu,Yakıt Pilleri için Grafen esaslı Elektrotlar ve Katalizör Destekleri,Radyasyonla Aşılama, Yapay Kaslar için Mikro-Nano Malzemeler, Lityum-iyon Bataryaları için elektrotların Geliştirilmesi, İletken Polimerler Mikro- & Nano-Aşılama Elektrokromik Polimerler İletken Polimerler İletken Polimer Matrislerinde Enzim Tutuklaması

Yuda Yürüm »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Karbon nanomalzemeleri, kataliz, fosil hidrokarbonların kimyası, çevre bilimi ve kimyası, hidrojen enerji sistemi.

Yusuf Menceloğlu »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Sentetik Polimerler; florlu grup içeren yüzeyaktifler; superkritik koşullarda karbondioksit içinde reaksiyonlar ve ekstraksiyon; performans kimyasallari formulasyonu.Ortak Öğretim Üyesi


Ali Rana Atılgan »
Ortak Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Biyoloji fiziği • Sistem bilimi • Mekanik

Bahattin Koç »
Ortak Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Computational geometry for design and manufacturing, tissue engineering, nano/micro-scale modeling and manufacturing, biomedical engineering, 3D rapid prototyping and product realization.

Deniz Sezer »
Ortak Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Hesaplamalı Moleküler Biyoloji (moleküler dinamik simulasyonları) ve Kuramsal Fiziksel Kimya (elektron spin rezonans)

Güllü Kızıltaş Şendur »
Ortak Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Tasarım Optimizasyonu (mekanik, biomedikal ve elektromanyetik sistemlerin tasarımı, karmaşık/yeni teknoloji ürünlerin optimal tasarımı, çok-disiplinli sistem tasarımı) Malzeme Tasarımı ve Üretimi (Topoloji optimizasyonu, homojenleştirme teorisi, üç boyutlu ileri malzeme üretim teknikleri (katı serbest şekil üretimi, ko-extrüzyon ile mikro-fabrikayson) Hesaplamalı Mekanik (ileri mikro malzeme modelleme, sonlu elemanlar yöntemi) Elektromanyetizma (Sonlu elemanlar yöntemi, minyatür çok amaçlı antenler, filtreler ve pasif aygıtlar, faz dizilimli antenler)

Murat Kaya Yapıcı »
Ortak Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Mikroelektromekanik Sistemler (MEMS), Mikroimalat ve Mikro/Nanofabrikasyon Teknolojileri, Mikro Algılayıcı ve Eyleyiciler, Yarıiletken Proses Teknolojileri, Taramalı Uç Temelli Nanoteknoloji ve Nanoimalat, Biyomedikal Mikrosistemler ve Aygıtlar, Mikroakışkan Sistemler, MEMS-CMOS ve nanomalzeme tümleşimiNetwork Öğretim Üyesi