Öğretim Üyeleri

Öğretim Üyeleri

LISTEN
Ali Rana Atılgan »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Protein fiziği • Karmaşık sistemlerin dinamiği • Benzetim modelleri • Mekanik • Fiber-takviyeli kompozit yapılar

Alp Yürüm
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Anorganik nanomalzemeler (metal, oksit, kalkojen, karbon), kristal faset kontrollü heterojen reaksiyonlar, enerji depolama (Li-iyon, Na-iyon, Li-hava, süperkapasitörler), enerji dönüşüm (yeşil hidrojen üretimi için fotokatalizötler, elektroliz, yakıt pilleri), su arıtımı

Bekir Dızman »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

1. Structure-property relationship in functional/water-soluble/high performance polymers 2. Nano-engineered prepregs and composite materials 3. Out-of-autoclave (OOA) manufacturing of composite materials 4. Catalysts and catalyst systems for composite materials 5. Nanomedicines (advanced drug delivery systems, nanotheranostics)

Burç Mısırlıoğlu »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Burcu Saner Okan
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Canan Atılgan »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Polimer ve protein dinamiği; karmaşık moleküler sistemlerin teorik ve hesapsal yöntemlerle incelenmesi; konformasyonel katlılık

Emre Erdem »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Ferroelektirk ve piezoelektrik malzemelerin sentezi ve karaterizasyonu, Lityum-iyon bataryaları ve süperkapasitörler için elektrot malzemelerin sentezi ve karakterizasyonu, süperkapasitor üretimi ve tasarımı, Raman, fotoluminisans, empedans spektrometresi, elektron paramanyetik rezonans (EPR) spektrometresi, metal oksit malzemelerin kristal alan teorisi hesaplamaları, seramikler, varistörler, süperiletken malzemeler ve alan etkili transistörlerin geliştirilmesi

Fevzi Çakmak Cebeci »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Polielektrolit çok katmanlı ince filmler, yüzey kimyası, nanokompozitler, dikey olarak yönelimi ve fonksiyonel karbon nanotüpler, bor nitrür nanotüpler, silika nanoparçarcıklar, süperkapasitörler.

Gözde İnce »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Biyomalzemelerin tasarımı ve sentezi, kontrollü ilaç salımı için akıllı malzemeler, biyosensörler ve esnek sensörler için fonksiyonel kaplamalar, ayrıştırma uygulamaları için akıllı membranlar, ince film kaplamaların kimyasal buhar biriktirmesi yöntemi ile üretimi

Hasan Mandal
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Hatice Sinem Şaş Çaycı
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Mehmet Yıldız »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Mehmet Ali Gülgün »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Mikroyapi ve morfoloji kontrolu sayesinde malzeme ozelliklerinin gelistrilmesi, işlevini tamamlamış malzemelerin yeniden farklı endüstrlere hammadde olarak kazandırılması, Çok kristalli seramik malzemelerde yabancı metal iyonlarının malzeme anayapı ve özelliklerine etkisi; malzemelerin anayapılarının ve kimyasal bağlarının atom seviyesinde elektron mikroskopu ve spektrometreleriyle incelenmesi; katı yakıt pilleri için çok metalli oksid seramik malzemelerin kimyasal yollarla üretilmesi; ışıksal (Photonic) seramik malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu; polimer seramik kompozit malzemelerinin üretimi ve ana yapılarının incelenmesi.

Ongun Özçelik »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Hesaplamalı Malzeme Bilimleri ve Katı Hal Fiziği, Enerji Malzemeleri, İki Boyutlu ve Metal-Organik Yapılar, Hibrit Malzemeler, Alternatif Çimento Malzemeleri, Karbon Yakalama ve Depolama

Özge Akbulut »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Selmiye Alkan Gürsel »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Polimer Elektrolit Membranlı (PEM) Yakıt Pilleri, Lityum-iyon Piller Lityum-Hava Piller Katı-Hal Piller, Grafenin Enerji Çevrim ve Depolama Sistemlerinde Kullanımı, Radyasyon Başlatmalı Aşılama, Elektroaktif & İletken Polimerler

Serkan Ünal »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Yusuf Ziya Menceloğlu »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Kompozit malzemeler, Nano boyutlu malzemeler, Polimer sentezi; karakterizasyon, değiştirme ve yapı / özellik / uygulama ilişkisi; florlu polimerler, oligomerler ve yüzey aktif maddeler (sentez ve karakterizasyon); süper kritik karbondioksit içinde reaksiyonlar ve ekstraksiyonlar; performans kimyasallarının formülasyonu, Antimikrobiyal aktif maddeler ve formülasyonlar.İlintili Öğretim Üyesi


Ali Koşar »
İlintili Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Dr. Ali Koşar ikinci nesil mikro ısı alıcıları konusunda öncü araştırmacılardan biridir. Araştırma alanı MEMS (Mikroelektromekanik Sistemler) ve mikro ısı alıcılarında sivi akisi, kaynama ısı tranferi, mikor/nano olcekte isi transferi, kritik ısı akısı ve kavitasyonu içeren geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Araştırma konusuyla ilgili en itibarlı uluslararası dergilerde (Journal of Heat Transfer, International Journal of Heat Transfer, Journal of Microelectromechanical Systems) yirmiyi aşkın makalesi bulunmaktadır. Ayrica uluslararsi konferanslarda cesitli konferans bildirileri de vardir. ARASTIRMA ALANLARI: Iki fazli akis, Kaynama isi transferi, Konvektif isi transferi, Elektronik sogutma, Mikrosistemler, Mikro/nano Ölçekte Isı Transferi, Isi alicilarinin minyaturlestirilmesi, Mikroakiskan sistemler

Bahattin Koç »
İlintili Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

3D bioprinting/biomanufacturing for tissue and organ engineering; computational geometry and optimization for additive manufacturing process; heterogenous, multi-functional object modeling and manufacturing; nano-micro additive manufacturing of composite materials; proses planning and development for hybrid additive-subtractive processes.

Güllü Kızıltaş Şendur »
İlintili Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Tasarım Optimizasyonu (mekanik, biomedikal ve elektromanyetik sistemlerin tasarımı, karmaşık/yeni teknoloji ürünlerin optimal tasarımı, çok-disiplinli sistem tasarımı) Malzeme Tasarımı ve Üretimi (Topoloji optimizasyonu, homojenleştirme teorisi, üç boyutlu ileri malzeme üretim teknikleri (katı serbest şekil üretimi, ko-extrüzyon ile mikro-fabrikayson) Hesaplamalı Mekanik (ileri mikro malzeme modelleme, sonlu elemanlar yöntemi) Elektromanyetizma (Sonlu elemanlar yöntemi, minyatür çok amaçlı antenler, filtreler ve pasif aygıtlar, faz dizilimli antenler)

Murat Kaya Yapıcı »
İlintili Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Mikroelektromekanik Sistemler (MEMS), Mikroimalat ve Mikro/Nanofabrikasyon Teknolojileri, Mikro Algılayıcı ve Eyleyiciler, Yarıiletken Proses Teknolojileri, Taramalı Uç Temelli Nanoteknoloji ve Nanoimalat, Biyomedikal Mikrosistemler ve Aygıtlar, Mikroakışkan Sistemler, MEMS-CMOS ve nanomalzeme tümleşimiNetwork Öğretim Üyesi


Cleva Ow Yang »
Network Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

mechanisms of persistent luminescence plasmonic insulators materials for energy harvesting and storage cement regeneration Circular economy and sustainability in materials process industries structure and properties of interfaces thermodynamics and kinetics of phase transformation in materials controlled assembly of nanoparticles

Mükerrem Çakmak
Network Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Polimerlerin işlenebilirlikleri ile kimyasal fiziksel yapı ve özellik ilişkileri, ve bunların bilgisayar modellemesi.