MDBF Ders Yükü Arttırım Talepleri

MDBF Ders Yükü Arttırım Talepleri

LISTEN
Published on 13.10.2020 10:51

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesine ders yükü arttırım talebinde bulunmak isteyen 6. dönemini tamamlamış ve mezuniyet yılında bulunan (3 dönem içinde mezun olabilecek durumda olan ) öğrencilerimiz  14 Ekim 2020  günü saat 17:00'ye  kadar başvuruda bulunabilirler.

Başvurular online sistem üzerinden, Student Petition Form uygulaması ile yapılmalıdır. Student Petition Form' a https://bannerweb.sabanciuniv.edu/ adresinden Petition Form ikonundan erişebilirsiniz.Aynı zamanda almayı planladığınız dersin öğretim üyesinin e-mail onayını forward etmeli ve eğer dersinizde zaman çakışması varsa çakışan derslerin öğretim üyelerinin çakışma onaylarını da e-mail ile forward etmelisiniz. Başvurular Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile işleme alınacaktır.

Öğrencilerin yaz döneminde alabilecekleri en fazla ders yükü 8 kredidir. Ancak, yaz döneminde alacağı derslerle mezuniyete hak kazanacak öğrenciler, yazılı taleplerini kayıtlı oldukları fakültelere yaparak; dersin öğretim üyesinin görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ders yüklerini, en fazla 3 ders olmak üzere 10 krediye kadar artırabilir.

MDBF