Program Çıktıları


Program Çıktıları

LISTEN

Tüm Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

1. Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek

2. Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak

3. Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak

4. Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak

5. Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek

6. Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yüksek  Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

7. Mühendislik sistemleri ve süreçlerini tasarlayıp modellemek ve mühendislik problemlerini yenilikçi bir yaklaşımla çözmek

8. Deney düzenekleri oluşturmak, deneyler ve / veya simülasyonlar düzenlemek

9. Verileri analitik olarak elde etmek ve yorumlamak

 

Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik Yüksek Lisans Programına Özel Kazanımlar:

10. Tüm malzeme sınıflarının yapısı ve mikro yapısı hakkında geniş bir bilgi birikimine ve bu bilgiyi malzeme özelliklerini belirlemek için kullanma becerisine sahip olmak

11. Malzeme, performans ve işleme özellikleri arasındaki ilişkileri geniş bir açıdan algılamak

12. İleri teknolojinin termodinamiğini, kinetiğini, taşınım olgularını, faz dönüşümlerini ve malzeme bilgilerini kapsamlı olarak kavramak

13. Çok çeşitli malzeme karakterizasyon tekniklerini kullanarak pratik deneyim sahibi olmak

14. Malzeme bilimi ve mühendisliğinde araştırmanın veya bir ürünün kalitesini artırmak için yorumlanmış verilerden elde edilen sonuçlarını kullanmak